Area ile ilgili cümleler

Area ile ilgili cümleler


area /ˈeəriə/ eriya 

saha, bölge
An industrial area.
Sanayi bölgesi.

A mountainous area.
Dağlık bir alan

The London area.
Londra bölgesi.

alan, bina ya da toprak parçası
A play/picnic area.
Oyun / piknik alanı.

Where is the garbage area?
Çöp alanı nerede?

Everyone in this area works hard.
Çevredeki herkes çok çalışır.

bölüm, alan, konu veya faaliyetin bir parçası
Software is not really my area of expertise.
Yazılım gerçekte benim uzmanlık alanım değil.