Architecture ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Architecture ile ilgili cümlelerarchitecture /ˈɑːkɪtektʃər/ arkitekçur - mimarlık,mimarlık becerisi.

Modern architecture.
Modern mimari.

Italy is famous for its ancient architecture.
İtalya antik mimarisi ile ünlüdür.

I was deeply impressed by Seljuk architecture.
Selçuklu mimarisinden derinden etkilendim.

Birol is majoring in architecture.
Birol mimariyi asıl branş olarak seçiyor.

Birol loves architecture more than anything else in the world.
Birol mimariyi dünyadaki başka her şeyden daha çok seviyor.

Foreign countries have beautiful architecture.
Yabancı ülkeler güzel bir mimariye sahip.