Approximate ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Approximate ile ilgili cümleler
approximate /əˈprɒksɪmət/ apıroksımıt -  yaklaşık, hemen hemen.

What's their approximate worth?
Yaklaşık değerleri nedir?

Her description approximated to the truth.
Onun tanımı gerçeğe yakın/benziyor.

This will give you an approximate idea of the situation.
Bu, size durum/olay hakkında yaklaşık bir fikir verecektir.