Approve ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Approve ile ilgili cümlelerapprove  /əˈpruːv/ eapruv - onaylamak, izin vermek, tasdik etmek,kabul etmek, tasdik etmek.

The council has approved plan for a new shopping centre.
Konsey yeni bir alışveriş merkezi planını onayladı.

I don't approve of smokin
Sigara içmeyi onaylamıyorum.

The Senate acted quickly to approve the treaty with Turkey.
Türkiye ile anlaşmayı onaylamak için Senato hızlı davrandı.

I don't always approve of his methods.
Üslubunu her zaman tasvip etmiyorum.

My mother doesn't approve of her.
Annem onu onaylamaz.

They will never approve of her marriage.
Evliliğini asla onaylamayacaklar.

I don't approve your decision.
Kararını onaylamıyorum.

I can't approve the plan.
Bu planı kabul edemem.