Approach ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Approach ile ilgili cümlelerapproach - yaklaşım, yaklaşma, yakına gelme, zaman olarak yaklaşma

Birol has a different approach to the problems.
Birol'un sorunlara farklı bir yaklaşımı var.

We've decided to take a new approach.
Yeni bir yaklaşım almaya karar verdik.

yaklaşma, yakına gelme, zaman olarak yaklaşma
The approach of winter.
Kışın gelmesinin yaklaşımı

yaklaşmak
The president is difficult to approach.
Başkana yaklaşmak zordur.

What's the best way to approach a guy?
Bir adama yaklaşmanın en iyi yolu nedir?

What's the best way to approach a girl?
Bir kıza yaklaşmanın en iyi yolu nedir?

We should approach this problem from different angles.
Bu soruna farklı açılardan yaklaşmalıyız.