Appoint ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Appoint ile ilgili cümlelerappoint /əˈpɔɪnt/ apoyint - resmen atamak, görevlendirmek.

He was appointed as company director last year.
Geçen yıl şirket müdürlüğüne atandı.

We must appoint a new teacher soon.
Yakında yeni bir öğretmen atamalıyız.

He was appointed ambassador to Britain.
İngiltere'ye büyük elçi olarak atandı.