Apply ile ilgili cümleler

Apply ile ilgili cümleler


apply - başvurmak, müracaatta bulunmak

I've applied for a job.
Bir iş başvurusunda bulunmuştum.

He has applied to several companies.
Birkaç şirkete başvurdu.

belli bir durum ya da kişiyle ilişkilendirmek, etkilemek
This law only applies to married people.
Bu kanun sadece evli insanlar için geçerlidir.

uygulamak, bir şeyi belli bir durum için kullanmak
The same method can be applied to other situations.
Aynı yöntem diğer durumlara da uygulanabilir.

sürmek, yaymak, bir yüzeye sürmek, uygulamak
Apply the cream daily until the symptoms disappear.
Belirtileri kaybolana kadar kremayı her gün uygulayın.

kendini bir şeye vermek, çok çalışmak
If he doesn't apply himself, he'll never pass his exams.
Eğer kendisini sınavlara vermezse, sınavlarını asla geçemez.