Applicant ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Applicant ile ilgili cümlelerapplicant /ˈæplɪkənt/ eaplıkınt - başvuran, müracaat eden kişi.

There were over fifty applicants for the job.
İş için elliden fazla başvuru vardı.

Birol advised the job applicant to redo her resume.
Birol başvuru sahibine özgeçmişini yeniden hazırlamasını tavsiye etti.

The applicants will be coming to see you the day after tomorrow.
Başvuranlar, yarından sonraki gün seni görüşmeye gelecekler.

Tom was the only applicant for the job.
İş başvurusunda bulunan tek kişi Biroldu.