Appetite ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Appetite ile ilgili cümleler
appetite /ˈæpɪtaɪt/ epıtayt - iştah.bir şeyi çok arzu etme, iştahla isteme.

See the dessert has given me an appetite.
Tatlıyı görmek iştahımı kabarttı.

His appetite for new adventure.
Yeni maceraya çok iştahlı.

I seem to have lost my appetite.
İştahımı kaybetmiş gibi görünüyorum.

I've lost my appetite.
İştahımı kaybettim.

Save your appetite for the big dinner.
İştahınızı büyük bir akşam yemeği için saklayın.

A good appetite is a good sauce.
İyi bir iştah iyi bir sostur.