Appeal ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Appeal ile ilgili cümlelerappeal - ricada bulunma, isteme, yardım talep etme,çekicilik, hoşluk, sevimlilik,yüksek mahkemeye başvuru, temyiz başvurusu.

The appeal raised over 2 million TL for AIDS research.
AIDS araştırması için istenilen yardım talebi 2 milyon TL'nin üzerine çıktı.

I've never understood the appeal of skiing.
Kayak işinin çekiciliğini/hoş olmasının nedenini hiç anlamadım.

He won his appeal against his jail sentence.
Hapis cezasına karşı temyiz hakkını kazandı.

Between you and me, Birol's idea doesn't appeal to me very much.
Aramızda kalsın, Birol'un fikri bana pek cazip gelmiyor.

The lawyer decided to appeal the case.
Avukat davaya başvurmaya karar verdi.

The appeal was rejected.
Başvuru reddedildi.

I don't see the appeal.
Başvuruyu görmedim.