Apparent ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Apparent ile ilgili cümleler
apparent /əˈpærənt/ aperint - aşikâr, açık olmak,ortaya çıkmak, belli olmak görünen,belli, ortada, var olan.

It soon became apparent that she had lost interest in the project.
Kısa süre önce projeye olan ilgisini kaybettiği ortaya çıktı.

Suddenly, for no apparent reason she left me.
Aniden, belirgin bir sebep olmadan beni terk etti.

I was a little surprised by her apparent of interest.
Onun aşikar ilgisine biraz şaşırdım.

It was apparent that someone had taken the money by mistake.
Birinin parayı yanlışlıkla aldığı belliydi.

It's quite apparent that you don't want to do this for me.
Bunu benim için yapmak istemediğin oldukça aşikar.

Birol is in no apparent pain.
Birol bariz/açık bir acı içinde değil.