Apologize ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Apologize ile ilgili cümlelerapologize  /əˈpɒlədʒaɪz/ apolucayz - özür dilemek, pişmanlığını bildirmek.

The bank apologized for the error.
Banka hata için özür diledi.

The pilot apologized to passengers for the delay.
Pilot, gecikme nedeniyle yolculardan özür diledi.

The man did not so much as apologize for stepping on my foot.
Adam ayağıma bastığı için özür bile dilemedi.

I must apologize to Ann.
Ann'e özür dilemeliyim.

Don't apologize.
Özür dileme.

It's too late to apologize now.
Özür dilemek için şimdi çok geç.

I'm here to apologize.
Özür dilemek için buradayım.

I want to apologize.
Özür dilemek istiyorum.