Apart ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Apart ile ilgili cümleler
apart /əˈpɑːt/ apaıt - ayrı, ayrılmış, ayrık, bağsız,küçük parçaları ayrılan, ayırmaya doğru, ayırt edilebilecek şekilde.

Stand with your feet wide apart.
Ayağınızı genişçe ayırarak ayakta durun.

Our kids were born just eighteen months apart.
Çocuklarımız sadece on sekiz ay arayla doğdular.

apart from -.. den başka, ayrıca, ...den gayri
Apart from Jodie, who hurt her leg, all the children were fine.
Bacağına zarar veren Jodie'den başka, bütün çocuklar iyiydi.


apart from - yanısıra, ilaveten, ayrıca buna ilave olarak
He works as a cooker in a restaaurant and that's apart from the work he does at the weekend.
Hafta sonu yaptığı iş dışında,Bir restoranda Aşçı olarak çalışıyor