Anywhere ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Anywhere ile ilgili cümleleranywhere  - herhangi bir yere/yerde

Just go and sit anywhere.
Git ve her hangi bir yere otur.

I don't think I can apply for a job anywhere. I'm too old.
İş için herhangi bir yere başvuracağımı sanmıyorum.Çok yaşlıyım.

I go anywhere I want.
İstediğim her yere giderim.

He doesn't have anywhere to stay.
Kalacak yeri yok.

We can go anywhere we like.
İstediğimiz bir yere gidebiliriz.

I couldn't find a post office anywhere.
Hiçbir yerde postane bulamadım.

Sit down anywhere you want.
İstediğin yere otur.