Anything ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Anything ile ilgili cümleleranything /ˈeniθɪŋ/ eniyting - hiçbir şey,hiçbir, hiçbiri.

I haven't got anything to wear.
Giyecek hiç bir şeyim yok.

I was ready for anything.
Her şeye hazırdım.

Was there anything else?
Başka bir şey var mıydı?

We can do anything you like.
İstediğiniz her şeyi yapabiliriz.

Birol will eat anything.
Birol her şeyi yiyecektir.

Nobody was saying anything.
Kimse bir şey söylemiyordu.

Have you found anything?
Bir şey buldun mu?