Anyone ile ilgili cümleler

Anyone ile ilgili cümleler


anyone - herhangi bir kimse, biri, birisi, birileri.

I didn't know anyone at the party.
Partide kimseyi tanımıyordum.

There wasn't anyone there.
Orada kimse yoktu.

Does anyone else?
Başkası/Başka birisi var mı?

Does anyone remember him?
Onu hatırlayan var mı?

Anyone can go - you don't have to be invited.
Herkes gidebilir - davet edilmek zorunda değilsiniz.

I was afraid to tell anyone.
Birilerine söylemeye korktum.

Anyone could do it.
Herkes yapabilirdi.