Anybody ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Anybody ile ilgili cümleleranybody - herhangi bir kimse, herhangi bririsi

Anybody can cook an egg.
Herhangi bir kişi / herkes yumurta pişirebilir.

There wasn't anybody around.
Etrafında kimse yoktu.

Is anybody in there?
Orada kimse var mı? 

Anybody want a candy?
Şeker isteyen var mı?

Is there anybody who can drive a car?
Araba sürebilen biri var mı?