Any ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Any ile ilgili cümleler
any  /ˈeni/ eniy - hiç, soru ve olumsuz cümlelerde biraz anlamında,biri, herhangi biri.

Is there any of that lemon cake left?
Hiç limon keki kaldı mı?

I haven't seen any of his films.
Filmlerinden hiçbirini görmedim.

I asked Birol for some money but he hasn't got any.
Birol'dan biraz para istedim ama onun hiç parası yok.

Any of those shirts would be fine.
Bu gömleklerden birisi/herhangi birisi iyi olurdu.