Anxious ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Anxious ile ilgili cümleleranxious - endişeli, sinirli, tasalı, kaygılı,bir şeyin olmasını ya da yapmayı heyecanla isteyen, bekleyen, endişe duyan.

She's very anxious about her exams.
Sınavları hakkında çok endişeli.

He's anxious to get home.
Eve gitmek için endişeleniyor.

I saw his anxious face at the window.
Pencerede onun endişeli yüzünü gördüm.

I was anxious that no one else should know.
Kimsenin bilmemesi için/bilmemeli diye endişeliydim.