Anti ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Anti ile ilgili cümleler
anti- /æntɑɪ/ uk entii - usa entaiyy - karşı, ters, zıt anlamında önek,bir şeyin karşıtı ya da önleyeni anlamında önek.

anti-terrorist laws, anti-American protesters
Anti-terörist yasalar, Amerikan karşıtı protestocular

The anti-smoking law is just, in my opinion.
Bence, sigara karşıtı yasa makul.

I'm anti the abuse of drink.
İçki suistimallerine/kötüye kullanımlarına karşıyım.