Answer ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Answer ile ilgili cümleler
answer /ˈɑːnsər/ eınsır - cevap vermek, yanıtlamak,kapıya bakmak,telefona cevap vermek, cevaplamak.

I asked when she was leaving but she didn't answer.
Ne zaman ayrılacağını sordum ama cevap vermedi.

I must answer his letter.
Mektupunu cevaplamalıyım.

I knocked several times but no one answered.
Birkaç kez kapıyı tıkladım, ancak kimse cevap vermedi.

Could someone answer the phone?
Birisi telefona cevap verebilir mi?