Another ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Another ile ilgili cümleleranother /əˈnʌðər/ anadıı - diğeri, diğer, bir başkası, bir diğeri,diğer bir kişi ya da şey, öteki, diğeri, öbürü.

Would you like another piece of cake?
Başka bir pasta ister misin?

We can buy another one.
Başka bir tane daha alabiliriz.

I'm going to look for another job.
Başka bir iş aramaya gidiyorum.

This one's slightly damaged - I'll get you another.
Bu biraz hasar gördü -  Sana başka bir tane alacağım.