Annual ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Annual ile ilgili cümlelerannual - yıllık, yılda bir olan.

An annual meeting/report.
Yıllık toplantı / rapor.

Annual rainfall.
Yıllık yağış.

I don't know my father's annual income.
Babamın yıllık gelirini bilmiyorum.

This product has annual sales of about TL80.000 
Bu ürünün yıllık satışı ortalama 80 bin TL dir.

They have their annual conference in April.
Nisan ayında yıllık konferansları var.