Announce ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Announce ile ilgili cümlelerannounce - duyurmak, ilan etmek, anons etmek.

The company has announced plans to open six new stores.
Şirket altı yeni mağaza açmayı planladığını açıkladı.

Halfway through dinner, he announced that he was going out.
Akşam yemeğinin ortasında, dışarı çıkacağını açıkladı.

Birol found a new way to announce his news.
Birol haberini duyurmanın yeni bir yolunu buldu.