Amuse ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Amuse ile ilgili cümleleramuse - eğlendirmek,neşelendirmek,güldürmek.

I took for him an article that I thought might amuse him.
Ona, onu eğlendirebileceğini/neşelendirebileceğini düşündüğüm bir makale aldım.

I bought a magazine to amuse myself while I was on the train.
Trendeyken kendimi eğlendirmek için bir dergi aldım.

You amuse me.
Beni eğlendiriyorsun.

Small things amuse small minds.
Küçük şeyler küçük zihinleri eğlendirir.