Among ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Among ile ilgili cümleleramong - ikiden fazla şey arasında, belli bir grubun arasında içinde

He disappeared among the crowd.
Kalabalığın arasında kayboldu.

A drop in tooth decay among children.
Çocuklar arasında diş çürüğünde bir düşüş.

Members of the government bickered among themselves.
Hükümet üyeleri kendi aralarında atıştılar.

He was among the first 29 students enrolled.
Kayıt olan ilk 29 öğrenci arasında yer aldı.

The decision will not be popular among students.
Karar öğrenciler arasında popüler olmayacak.

He is among the top five English teachers in the country.
Ülkedeki en büyük beş ingilizce öğretmeni arasındadır.

She divided the cake among the children.
Pastayı çocuklar arasında paylaştı.