Ambition ile ilgili cümleler

Ambition ile ilgili cümleler


ambition /æmˈbɪʃən/ embıişın - hırs,tutku, ihtiras.

My ambition is visit to all world.
Hırsım/Tutkum tüm dünyayı gezmektir.

My sister always had more ambition than me.
Kız kardeşimin her zaman benden daha fazla hırsı vardı.

It is Birol's ambition to go to the moon.
Ay'a gitmek Birol'un tutkusudur.

He had the ambition to be prime minister.
Başbakan olma tutkusunu taşıyordu.

The foundation of a college was her great ambition.
Bir üniversite vakfı onun büyük hırsıydı.

That politician is full of ambition.
Bu politikacı hırs dolu.

Ambition drove him to murder.
Hırs onu cinayete sürükledi.

He fell a victim to his own ambition.
Kendi hırsının kurbanı oldu.