Amaze ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Amaze ile ilgili cümleler
amaze  /əˈmeɪz/ ameyiz - birini şaşırtmak, hayrete düşürmek.

It amazes me how much energy that woman has.
O kadının bu kadar enerjik olması beni şaşırtıyor.

You never cease to amaze me.
Asla beni şaşırtmaya son vermezsin.

I was amazed at the boy's intelligence.
Çocuğun zekası şaşırtıcıydı.

I was amazed that she had drunk all of the tea.
Çayın hepsini içtiğine şaşırdım.

You'd be amazed how long it takes Birol to get ready in the morning.
Birol'un sabahları hazırlanmasının ne kadar zaman aldığına şaşırırdın.