Always ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Always ile ilgili cümleleralways - her zaman, sürekli, daima, hep olan

Birol is always so cheerful.
Birol her zaman çok neşelidir.

I always walk in the mornings.
Sabahları her zaman yürürüm.

I always walk to work. 
İşe her zaman yürüyerek giderim.

We've always lived here.
Biz hep burada yaşıdık.

I will always remember you.
Seni her daim/sonsuza denk hatırlayacağım.

He's always losing his keys.
Anahtarlarını hep kaybediyor.