Altogether ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Altogether ile ilgili cümleleraltogether /ˌɔːltəˈɡeðər/ oltıgetıı - tamamen,hepsi, bütünü, toplam olarak, hep beraber, hepsi, tümü.

The train slowed down and then stopped altogether.
Tren yavaşladı ve sonra tamamen durdu.

I'm not altogether sure about the idea.
Bu fikir/düşünce/plan hakkında tamamen emin değilim.

There were twenty people there altogether.
Orada toplam olarak yirmi kişi vardı.

His speech was not altogether bad.
Onun konuşması tamamen kötü değildi.