Although ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Although ile ilgili cümleleralthough /ɔːlˈðəʊ/ olldouu - ...e,a rağmen, ... e karşın, ise de, olmakla beraber,fakat, ancak.

She walked home by herself, although she knew it was dangerous.
Tehlikeli olduğunu bilmesine rağmen,evine tek başına gitti.

He's coming this evening, although I don't know exactly when.
Tam olarak ne zaman olduğunu bilmiyorum, ancak bu akşam geliyor.

Although I don’t like him, I agree that Birol’s a good teacher.
Birolu sevmememe rağmen iyi bir öğretmen olduğunu kabul ediyorum.

I’d quite like to go out, although it is a bit late.
Saat biraz geç olsa da dışarı çıkmayı çok istiyorum.