Already ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Already ile ilgili cümleler
already /ɔːlˈredi/ olrediy - zaten, çok önceden,çoktan, evvelce.

I've already told him.
Ona zaten söyledim.

By the time we arrived, he'd already left.
Biz geldiğimizde, zaten ayrılmıştı.

Day was already dawning.
Gün çoktan battı.

Birol has already seen Pelin.
Birol daha önce Pelin'i görmüştü.

She has already received two letters.
O daha önceden iki mektup zten almıştı.