Aloud ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Aloud ile ilgili cümleler
aloud  /əˈlaʊd/ elaoud - sesli, yüksek sesle.

to laugh aloud
Yüksek sesle kahkaha atmak

The author read aloud from his new book.
Yazar yeni kitabından yüksek sesle okudu.

Birol read the letter aloud.
Birol mektubu yüksek sesle okudu.