Along ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Along ile ilgili cümleler




along /əˈlɒŋ/ along - baştan sona, bir uçtan öbürüne, boyunca, yan yana.

A romantic walk along the beach.
Sahilde/Sahil boyunca romantik bir yürüyüş.

A row of new houses along the river.
Nehir boyunca bir dizi yeni ev.