Almost ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Almost ile ilgili cümleleralmost - hemen hemen, neredeyse, az kalsın.

I almost missed the bus.
Neredeyse otobüsü kaçırçaktım/kaçırdım.

I’ve almost finished.
Hemen hemen/Neredeyse işim bitti.

There were almost a thousand people there.
Orada yaklaşık bin kişi vardı.

It’s almost ten o’clock.
Saat neredeyse 10:00 (= belki 9.57)

I’ve very/pretty finished.
İşim bitti sayılır. (… very almost denmez.)

Birol is almost like a father to me.
Birol, âdeta babam gibidir.

Almost anybody can do this job.
Bu işi hemen hemen herkes yapabilir.

He’s been almost everywhere.
Neredeyse her yere gitmiş.

He eats almost anything.
Neredeyse her şeyi yer.