Alliance ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Alliance ile ilgili cümleler
alliance  /əˈlaɪəns/ alaıyıns - müttefiklik, ortaklık.

An alliance between Turkey and Azerbaijan.
Türkiye ve Azerbaycan arasında bir ittifak.

Bulgarian greek alliance 
Bulgar-yunan ittifakı.

Defensive alliance.
Savunma paktı. Savunma anlaşması. Tedafüi ittifak.