All ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

All ile ilgili cümleler
all  /ɑːl/ oull - hepsi, tamamı, zamanın tamamı, tümü.

We were all dancing.
Hepimiz dans ediyorduk.

I've watched all of the programmes in the series.
Serideki tüm programları izledim.

Who's eaten all the cake?
Tüm keki kim yedi/Kekin tamamını kim yedi?

He's been studying all day.
Bütün gün çalışmaktadır.

All I remember is waking up in hospital.
Tek hatırladığım hastanede uyanıyor olduğum.