All ile ilgili cümleler

All ile ilgili cümlelerall  /ɑːl/ oull - hepsi, tamamı, zamanın tamamı, tümü.

We were all dancing.
Hepimiz dans ediyorduk.

I've watched all of the programmes in the series.
Serideki tüm programları izledim.

Who's eaten all the cake?
Tüm keki kim yedi/Kekin tamamını kim yedi?

He's been studying all day.
Bütün gün çalışmaktadır.

All I remember is waking up in hospital.
Tek hatırladığım hastanede uyanıyor olduğum.