Alive ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Alive ile ilgili cümleleralive - sağ, yaşayan, canlı, hareketli, varlığı devam eden, var olmayı sürdüren.

Are your grandparents still alive?
Büyükbaba-anneniz hala hayatta mı?

The city comes alive at night.
Şehir gece canlanıyor/haraketleniyor.

Local people are fighting to keep the language alive.
Yerel halk dili canlı tutmak için savaşıyor.

He was kept alive by a feeding-tube.
Besleme tüpüyle canlı tutuldu.

Keeping hope alive.
Umudu canlı tutmak.