Alarm ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Alarm ile ilgili cümleler
alarm /əˈlɑːm/ elarm - uyandırma, ikaz, alarm,ürperti, tedirginlik.

A fire alarm.
Yangın alarmı.

The first item he bought was an alarm clock.
İlk aldığı şey bir çalar saatti.

The alarm clock wakes me at seven.
Çalar saat beni 7:00 de uyandırır.

The alarm clock is ten minutes fast.
Çalar saat on dakika ileri.

My alarm clock didn't work. That's why I was late.
Çalar saatim çalışmadı. Geç kalmamın nedeni budur.

Adjust the setting of the alarm clock.
Çalar saatin ayarını ayarla.

There's no need for alarm - it is completely safe.
Tedirginliğe gerek yoktur - tamamen güvenlidir.