Aid ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Aid ile ilgili cümleler
aid  /eɪd/ eiyd - insani yardım, para, yiyecek ve malzeme yardımı.

Emergency aid was sent to the flood victims.
Sel felaketi mağdurlaruna acil yardım gönderildi.

Aid workers
Yardım görevlileri