Ahead ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Ahead ile ilgili cümlelerahead  /əˈhed/ ahed - önde,ileride, gelecekte,bir yarışmada önde, başta olan/olma, birinden ya da bir şeyden daha da ileride olma.

Birol walked ahead of us.
Birol önümüzde yürüdü.

She has a difficult time ahead of her
Onun önünde zor zamanlar var.

The Train was ahead after ten minutes.
Tren on dakika sonra ilerledi.

Birol is ahead of everyone else in English.
Birol, İngilizcede herkesin önünde.

Go ahead informal (resmi olmayan) kullanım
hadi, tamam, devam et, başla

"Can I Talk?" "Sure, go ahead."
Konuşabilir miyim ? Tabi ki buyur devam et.