Agriculture ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Agriculture ile ilgili cümleler
agriculture /ˈæɡrɪkʌltʃər/  egrikalçır - tarım, ziraat.

Many countries depend on agriculture.
Çok sayıda ülke tarıma dayalıdır.

The country's economy depends on agriculture.
Ülke ekonomisi tarıma dayalıdır.

My major is agriculture.
Benim asıl branşım tarımdır.

He is studying agriculture.
O, tarım eğitimi görmektedir.

He engaged in agriculture.
O,tarımla uğraşıyordu.