Agreement ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Agreement ile ilgili cümleler
agreement /əˈɡriːmənt/ agriymiınt - antlaşma,uyuşma.

An international agreement.
Uluslararası bir anlaşma.

It was difficult to reach an agreement.
Bir anlaşmaya varmak zordu.

Not everyone was in agreement.
Herkes uyuşamaz/anlaşamaz.