Aggressive ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Aggressive ile ilgili cümleleraggressive /əˈɡresɪv/ agresifv - saldırgan, kavgacı.

He assumed an aggressive attitude toward me.
Bana karşı saldırgan bir tavır takındı.

She is aggressive.
O saldırgan.

Birol sometimes is very aggressive and likes to start arguments.
Birol bazen çok saldırgandır ve tartışmaları başlatmayı sever.

Birol is aggressive.
Birol saldırgandır.

Birol is extremely aggressive.
Birol son derece saldırgan.