Agency ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Agency ile ilgili cümleler
agency /ˈeɪdʒənsi/ eycınsii - ajans, hizmet sağlayan bir iş, büro.

An advertising agency.
Bir reklam ajansı.

An international development agency.
Uluslararası bir kalkınma ajansı.