Aged ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Aged ile ilgili cümleler
aged /eɪdʒd/ eyicd - yaşlı,yaşında, yaşlanmış.

They have one daughter, aged three.
Onların üç yaşında bir kızları var.

He died aged 54 years.
O, 54 yaşında öldü.

She is aged seventeen.
O, on yedi yaşındadır.

She's a middle-aged fat woman.
O, orta yaşlı şişman bir kadındır.

Semih hasn't aged one bit.
Tom azıcıkta olsa yaşlanmadı.