Against ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Against ile ilgili cümleleragainst - karşı olma,karşı yarışma,dayanan, yaslanan,bir şeye karşı koruyan, sakınan,karşı taraftan, karşısında.

Mert wants to change offices but I'm against it.
Mert ofisi değiştirmek istiyor ancak buna karşı çıktım/buna karşıyım.

Fenerbahçe is playing against Galatasaray.
Fenerbahçe, Galatasaraya karşı oynuyor.

Push the bed against the wall.
Yatağı duvara karşı koy.

Fresh fruit in the diet may protect against cancer.
Diyetteki taze meyveler kansere karşı koruma sağlayabilir.