Afterwards ile ilgili cümleler

Afterwards ile ilgili cümleler


afterwards (afterward olarakta kullanılır)  /ˈɑːftəwədz/ eıftıwörds - sonraları, daha sonrasında.

I did my homework and went swimming afterwards.
Ev ödevimi yaptım ve sonrasında yüzmeye gittim.

Do you plan to join us for a drink afterwards?
Daha sonra bir şey içmek için bize katılmayı planlıyor musunuz?

Afterwards, he assumed a new identity.
Daha sonra, yeni bir kimlik üstlendi.

He had used brush to paint the wall green, and he did not clean it afterwards.
Duvarı yeşile boyamak için fırçayı kullanmıştı ve sonradan onu temizlemedi.