After ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

After ile ilgili cümlelerafter  - sonra, geçe, ... den dolayı, ... rağmen, peşinden, gün be gün, yıldan yıla vs.

We went swimming after lunch.
Öğle yemeğinden sonra yüzmeye gittik.

A comes after B in the alphabet.
Alfabe de B, A'nın peşinden gelir.

It's five after three.
3'ü 5 geçe.

I'll never trust her again after what she did to me.
Bana yaptıklarından dolayı ona asla güvenmeyeceğim.

I can't believe he was so unpleasant after you gave him so much help.
Ona bu kadar yardım etmene rağmen, hoşnutsuz olduğuna inanamıyorum.

We ran after him, but he escaped.
Onun peşinden koştuk, ama kaçtı.