Afford ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Afford ile ilgili cümlelerafford /əˈfɔːd/ afourd - altından kalkabilmek, üstesinden gelebilmek, alabilmek,halledebilmek, yapabilmek, sorunsuzca çözebilmek.

I can't afford a new computer.
Yeni bir bilgisayar alamam.

Can we afford this issue?
Bu sorunun üstesinden gelebilir miyiz?

We can't afford to take that risk.
Bu riski göze alamayız.

The best that I could afford was a first-floor room.
Karşılayabileceğimin en iyisi birinci kattaki bir odaydı.